กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า
 
สถานะของระบบ
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า(หมายเลข EMS) โดยระบบจะค้นหาเฉพาะรอบการสั่ง ย้อนหลัง ไม่เกิน 7 วัน เพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าแต่ละท่าน และ ป้องกันผู้ที่ลองใส่เบอร์ของคนรู้จักมั่วๆครับ การสั่งสินค้าประเภทนี้ ทางร้านคิดว่าผู้สั่งคงไม่ยินดีนักที่จะเปิดเผยแก่สาธารณะ

ลูกค้าสามารถตรวจสอบรหัส EMS ได้หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินไปแล้ว 24 ชั่วโมงครับ